Нормативно-правова база

Нормативно-правова база
1. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19 - Закон України «Про ринок природного газу» від 9 квітня 2015 року;
2. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 - Закон України «Про природні монополії» від 20 квітня 2000 року;
3. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17 - Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» від 9 липня 2010 року;
4. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 - Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року;
5. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19 - Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 22 вересня 2016 року;
6. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1382-15 - Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»;
7. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15 - Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» ;
8. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15 - Постанова Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем»;
9. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0201874-17 - Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.02.2017 № 201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу».
10. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1156874-17 - Мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу.