Ціни / Тарифи на електроенергію

З 1 липня 2019 року в Україні розпочав роботу новий ринок електроенергії, в основу якого покладена європейська модель, що ефективно працює в інших країнах.

Однак, беззаперечним є факт - нова модель ринку покликана створити в Україні здорове конкурентне середовище для всіх учасників енергетичного процесу.

 

В новій моделі ринку споживачі-юридичні особи можуть самостійно обрати постачальника.

Для юридичних осіб діють ринкові механізми, а ціна залежить від декількох факторів: обсягів споживання, графіків оплати, графіку споживання протягом доби та його дотримання.

Крім того, ми пропонуємо кожному споживачеві індивідуальні умови для співробітництва з урахуванням специфіки такого клієнта. 

Сьогодні в умовах щойно реформованого ринку ціна має три складові:

 

  • ціна на ринку, яка формується за ринковими правилами та виступає як собівартість електроенергії, інформацію про яку можливо перевірити на сайті Оператора ринку (Переглянути)

  • ціна на передачу електричної енергії (єдиний для всієї країни, спрямований на обслуговування магістральних  мереж Укренерго) (Переглянути)

  • маржа постачальника, тобто премія, яку постачальник хоче отримати за свої послуги згідно комерційної пропозиції (Дивитись: Постачання електроенергії. Комерційні пропозиції.)

 

Якщо підприємство має системи погодинного обліку електроенергії (АСКОЕ або ЛУЗОД), тобто є споживачем так званої категорії "А", то воно має можливість впливати на вартість електроенергії щодня.

Такі системи погодинно фіксують реальні обсяги споживаної електроенергії конкретного споживача та щоденно відправляють дані до операторів системи.

У такому випадку вартість електроенергії залежить від графіку споживання протягом доби: наприклад, вночі електроенергія буде коштувати дешевше.

Тому для підприємств з переважно нічним або цілодобовим графіком роботи вартість електроенергії буде значно нижчою.

Також на ціну електричної енергії споживачів категорії "А" будуть впливати відхилення попередньо замовлених обсягів від фактично спожитих, а не усереднених по області. 

Підприємства без систем АСКОЕ або ЛУЗОД, тобто споживачі категорії "Б", закуповують електроенергію переважно з денним навантаженням, тобто навантаженням, коли електроенергія дорога.  

Також на кінцеву вартість електроенергії для будь якого підприємства впливатимуть два регульованих державою тарифи:

 

  • тариф на передачу електричної енергії (єдиний для всієї країни, спрямований на обслуговування магістральних  мереж Укренерго), який можна перевірити на сайті Укренерго або НКРЕКП.

 

  • тариф на розподіл електричної енергії (задля обслуговування регіональних мереж), що встановлюється державою окремо для кожного обленерго, який можна подивитись на їх сайтах або сайтах НКРЕКП.

 

Новий ринок електроенергії дає споживачам можливість обирати постачальника з оптимальними для такого споживача умовами, а також, за наявності систем погодинного обліку, економічно мотивує чітко прогнозувати власне споживання та переносити споживання з денних годин на нічні, відходячи від моделі середніх у енергосистемі показників на користь персональних для кожного підприємства.

 

Порядок визначення ціни для споживача нашої компанії:

Розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий період - календарний місяць, відповідно до умов договору (обраної споживачем Комерційної пропозиції).

РДН – ринок «на добу наперед»;

БР – балансуючий ринок;

Д – доба постачання;

Wпрог – прогнозовані погодинні обсяги споживання електроенергії споживачем кожної години Д ;

Wфакт – фактичні погодинні обсяги споживання електроенергії споживачем кожної години Д;

WМ – фактичний обсяг споживання електроенергії споживачем у розрахунковому місяці.

Початкова (прогнозна) ціна за 1 кВт*год на електричну енергію для Споживача розраховується за наступною формулою:

Цпрогн.=Kпостсзт,

де: Цсзт — середньозважена ціна (тариф) місяця що передує розрахунковому, з урахуванням тарифу на передачу ОСП, без урахування ПДВ.

Kпост — коефіцієнт прибутковості Постачальника, що залежить від обраного критерію диференціації.

  Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у розрахунковому періоді, яка зазначається в акті приймання-передачі електричної енергії (товарної продукції)  Споживачу, розраховується (визначається) Постачальником за формулою:

 

Ц факт = ((ЦРДН + ЦБР «-»+ ЦБР«+»)/WМ)*Кпост.+ ЦОСП.

де: ЦРДН - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів  електроенергії Споживачу на аукціоні РДН для кожної години Д місяця, яка визначається як сума добутків прогнозованих погодинних обсягів споживання електроенергії  Споживачем та ціни години на аукціоні РДН для кожної години Д місяця, без урахування ПДВ;

ЦОСП – ціна (тариф) послуг оператора системи передачі (ціна регульованих послуг) в грн./МВт*год, згідно встановленого регулятором тарифу на відповідний розрахунковий період;

ЦБР«-» – вартість електроенергії споживача у випадку від’ємної різниці між Wфакт та Wпрог у кожній годині Д місяця, яка розраховується за формулою:

ЦБР «-»= (Wфакт-Wпрог)*Цнб«-» ,

 

де Цнб«-» - вартість 1 кВт*год на БР, за якою постачальник продав від’ємну різницю Wпрог від Wфакт споживача, без урахування ПДВ.

ЦБР«+» -  вартість електроенергії споживача у випадку позитивної  різниці між Wфакт від Wпрог у кожній годині дня Д, яка розраховується за формулою:

ЦБР«+» = (Wфакт - Wпрог) * Цнб«+»,

 

де Цнб«+» - вартість 1 кВт*год на БР, за якою постачальник придбав позитивну різницю Wфакт від Wпрог споживача, без урахування ПДВ.   

Критерії диференціації.

  1. Обсяг споживання до 500 000 кВт/год.: К пост – від 1,03 до 1,06.
  2. Обсяг споживання від 500 000 кВт/год. до 1 000 000 кВт/год.: К пост – від 1,02 до 1,03.
  3. Обсяг споживання від 1 000 000 кВт/год. та вище: К пост – від 1,01 до 1,02

Способи оплати та Коефіцієнт прибутковості Постачальника (К пост.) можуть обговорюватись додатково.

               З  1 серпня 2021 року в торговій зоні  «ОЕС України» на ринку « на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку діятиме новий максимальний рівень граничних цін :

вдень- 4000,00 грн./МВт.год. (без ПДВ)

вночі – 2000,00 грн./МВт.год. (без ПДВ)

Відповідне  рішення  ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у  сферах енергетики та комунальних послуг ( Постанова НКРЕКП № 1227 від 30.07.2021 р.)

Ціни на електричну енергію у країнах Європи (Переглянути)