Комерційні пропозиції

Визначення договірної та диференційованої ціни електроенергії для Споживача:

Розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий період - календарний місяць, відповідно до умов договору (обраної споживачем Комерційної пропозиції).

РДД - ринок двосторонніх договорів;

РДН – ринок «на добу наперед»;

ВДР – внутрішньодобовий ринок;

БР – балансуючий ринок;

Д – доба постачання;

Wпрог – прогнозовані погодинні обсяги споживання електроенергії споживачем кожної години Д ;

Wфакт – фактичні погодинні обсяги споживання електроенергії споживачем кожної години Д;

WМ – фактичний обсяг споживання електроенергії споживачем у розрахунковому місяці.

 

Початкова (прогнозна) ціна за 1 кВт*год на електричну енергію для Споживача розраховується за наступною формулою:

Цпрогн.=Kпостсзт,

де: Цсзт — середньозважена ціна (тариф) місяця що передує розрахунковому, з урахуванням тарифу на передачу ОСП, без урахування ПДВ.

Kпост — коефіцієнт прибутковості Постачальника, що залежить від обраного критерію диференціації.

Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у розрахунковому періоді, яка зазначається в акті приймання-передачі електричної енергії (товарної продукції) Споживачу, розраховується (визначається) Постачальником за формулою:

Ц факт = ((ЦРДДРДН/ВДР+ ЦБР «-»+ ЦБР«+» + F)/WМ)*Кпост.,»

де: ЦРДД - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії Споживачу на РДД для кожної години Д місяця, яка визначається як сума добутків прогнозованих погодинних обсягів споживання електроенергії Споживачем та ціни години згідно із контрактом РДД для кожної години Д місяця, без урахування ПДВ;

ЦРДН/ВДР - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів електроенергії Споживачу на аукціоні РДН/ВДР для кожної години Д місяця, яка визначається як сума добутків прогнозованих погодинних обсягів споживання електроенергії Споживачем та ціни години на аукціоні РДН/ВДР для кожної години Д місяця, без урахування ПДВ;

ЦБР«-» – вартість електроенергії споживача у випадку від’ємної різниці між Wфакт та Wпрог у кожній годині Д місяця, яка розраховується за формулою:

ЦБР «-»= (Wфакт-Wпрог)*Цнб«-» ,

де Цнб«-» - вартість 1 кВт*год на БР, за якою постачальник продав від’ємну різницю Wпрог від Wфакт споживача, без урахування ПДВ.

ЦБР«+» - вартість електроенергії споживача у випадку позитивної різниці між Wфакт від Wпрог у кожній годині дня Д, яка розраховується за формулою:

ЦБР«+» = (Wфакт - Wпрог) * Цнб«+»,

де Цнб«+» - вартість 1 кВт*год на БР, за якою постачальник придбав позитивну різницю Wфакт від Wпрог споживача, без урахування ПДВ.

F – плата за послуги Оператора ринку, у відповідності до розділу 4 Правил РДН та ВДР, та послуги Оператора системи передачі, яка розраховується за формулою:

F=ЦОСП + Цорее + Торее

ЦОСП – ціна (тариф) послуг оператора системи передачі (ціна регульованих послуг) в грн./МВт*год, згідно з постановою НКРЕКП №1411 від 12.07.2019 року,

Цорее – ціна (тариф) послуг ДП «Оператор ринку» на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР в грн./МВт*год, згідно з постановою НКРЕКП №1249 від 27.06.2019 року.

Торее – фіксований місячний платіж ДП «Оператор ринку» за участь на РДН та ВДР, розділений пропорційно обсягу споживання електроенергії, згідно постанови НКРЕКП №1249 від 27.06.2019 року.

Критерії диференціації.

  1. Обсяг споживання до 500 000 кВт/год.: К пост – від 1,03 до 1,15.

  1. Обсяг споживання від 500 000 кВт/год. до 1 000 000 кВт/год.: К пост – від 1,04 до 1,02.

  1. Обсяг споживання від 1 000 000 кВт/год. та вище: К пост – до 1,03.

Способи оплати та Коефіцієнт прибутковості Постачальника (К пост.) можуть обговорюватись додатково.