Комерційні пропозиції

Порядок визначення ціни для споживача нашої компанії:

Розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий період - календарний місяць, відповідно до умов договору (обраної споживачем Комерційної пропозиції).

РДН – ринок «на добу наперед»;

БР – балансуючий ринок;

Д – доба постачання;

Wпрог – прогнозовані погодинні обсяги споживання електроенергії споживачем кожної години Д ;

Wфакт – фактичні погодинні обсяги споживання електроенергії споживачем кожної години Д;

WМ – фактичний обсяг споживання електроенергії споживачем у розрахунковому місяці.

Початкова (прогнозна) ціна за 1 кВт*год на електричну енергію для Споживача розраховується за наступною формулою:

Цпрогн.=Kпостсзт,

де: Цсзт — середньозважена ціна (тариф) місяця що передує розрахунковому, з урахуванням тарифу на передачу ОСП, без урахування ПДВ.

Kпост — коефіцієнт прибутковості Постачальника, що залежить від обраного критерію диференціації.

  Фактична ціна (тариф) купованої Споживачем електроенергії у розрахунковому періоді, яка зазначається в акті приймання-передачі електричної енергії (товарної продукції)  Споживачу, розраховується (визначається) Постачальником за формулою:

 

Ц факт = ((ЦРДН + ЦБР «-»+ ЦБР«+»)/WМ)*Кпост.+ ЦОСП.

де: ЦРДН - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів  електроенергії Споживачу на аукціоні РДН для кожної години Д місяця, яка визначається як сума добутків прогнозованих погодинних обсягів споживання електроенергії  Споживачем та ціни години на аукціоні РДН для кожної години Д місяця, без урахування ПДВ;

ЦОСП – ціна (тариф) послуг оператора системи передачі (ціна регульованих послуг) в грн./МВт*год, згідно встановленого регулятором тарифу на відповідний розрахунковий період;

ЦБР«-» – вартість електроенергії споживача у випадку від’ємної різниці між Wфакт та Wпрог у кожній годині Д місяця, яка розраховується за формулою:

ЦБР «-»= (Wфакт-Wпрог)*Цнб«-» ,

 

де Цнб«-» - вартість 1 кВт*год на БР, за якою постачальник продав від’ємну різницю Wпрог від Wфакт споживача, без урахування ПДВ.

ЦБР«+» -  вартість електроенергії споживача у випадку позитивної  різниці між Wфакт від Wпрог у кожній годині дня Д, яка розраховується за формулою:

ЦБР«+» = (Wфакт - Wпрог) * Цнб«+»,

 

де Цнб«+» - вартість 1 кВт*год на БР, за якою постачальник придбав позитивну різницю Wфакт від Wпрог споживача, без урахування ПДВ.   

Критерії диференціації.

  1. Обсяг споживання до 500 000 кВт/год.: К пост – від 1,03 до 1,06.
  2. Обсяг споживання від 500 000 кВт/год. до 1 000 000 кВт/год.: К пост – від 1,02 до 1,03.
  3. Обсяг споживання від 1 000 000 кВт/год. та вище: К пост – від 1,01 до 1,02

Способи оплати та Коефіцієнт прибутковості Постачальника (К пост.) можуть обговорюватись додатково.