Виробництво електричної енергії з альтернативних джерел

Виробництво електричної енергії з альтернативних джерел
Виробництво електричної енергії з альтернативних джерел

Генеруюча установка у приватному домогосподарстві вважається введеною в експлуатацію з дати подання (відправлення) заяви-повідомлення.

Зауважуємо, що для виробництва електроенергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру приватними домогосподарствами не потрібно ліцензію.

Порядок підключення генеруючої установки

Разом із заявою-повідомленням побутовий споживач надає електропостачальнику в двох примірниках один із варіантів, наведених у додатку 2 до Порядку продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, який затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 27.02.2014 року № 170, однолінійної схеми підключення генеруючої установки приватного домогосподарства.

За результатами розгляду заяви-повідомлення та у випадку відсутності зауважень електропостачальник протягом 3 робочих днів надає побутовому споживачу рахунок для оплати послуг з улаштування вузла обліку. Після оплати побутовим споживачем послуг з улаштування вузла обліку електропостачальник протягом 3 днів у містах та 5 днів у сільській місцевості улаштовує чи виконує реконструкцію вузла обліку.

Після улаштування вузла обліку (засобу обліку) у приватному домогосподарстві електропостачальник складає акт про збереження пломб та встановлення індикаторів у двох примірниках, один з яких залишається у побутового споживача. Під час улаштування вузла обліку (засобу обліку) представники електропостачальника надають у двох примірниках для ознайомлення та підписання побутовому споживачу підготовлений та підписаний відповідальною особою електропостачальника договір купівлі-продажу.

Після підписання побутовий споживач повертає електропостачальнику один примірник договору купівлі-продажу з додатками до нього.

Зв'язатись з нами